Tjänster

Våra tjänster är i huvudsak inriktade på databashantering och webutveckling. Vi arbetar till exempel med MS SQL Server, HTML, CSS, ASP.NET, JQuery och javascript. Klicka på de olika tjänsterna här under för att läsa mer.

SQL Server optimering
Vi optimerar SQL Server installationer, ofta mot stora ERP och CRM-system som Dynamcics Nav och Siebel CRM.
Microsoft SQL Server, Reporting Services (2008 R2, 2012, 2014 och 2016)
Microsoft Office
Microsoft Windows Server
Hemsidor
Dynamiska webapplikationer
Bildbehandling
Illustrationer